mammatill4pojkar!

fakta om Psykisk ohälsa

Vad är psykisk ohälsa?Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som inkluderar både mindre allvarliga psykiska problem och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos. Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat under de senaste decennierna.Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat under de senaste decennierna. Många ungdomar upplever stress, sömnsvårigheter, huvudvärk, ångest och svårigheter att hantera vardagen. Fler unga får antidepressiva läkemedel utskrivna, i synnerhet unga kvinnor. Dessutom vårdas allt fler unga inom den psykiatriska slutenvården.Psykisk ohälsa hindrar barn och unga från att fungera och utvecklas optimalt och leder till att de mår dåligt. Barn med sämre socioekonomiska förutsättningar och placerade barn har en ökad risk för psykisk ohälsa.Psykisk hälsa är viktig för oss alla i det dagliga livet. När man blir sjuk kan man t.ex. ha svårt att känna glädje, koncentrera sig, planera, lösa vardagsproblem eller umgås med andra. Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp och innefattar både psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar t.ex. ångestsjukdomar, depression, ADHD, autism, ätstörningar, personlighetsstörningar, bipolär sjukdom och psykossjukdomar som schizofreni. Besvären kan vara relativt snabbt övergående, återkommande eller kvarstående med eller utan tilltagande försämring. Psykiska besvär kan bli så allvarliga att de leder till svårt nedsatt funktionsnivå eller förtida död. Varje svensk kommer någon gång att komma i kontakt med någon typ av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning genom en släkting, vän eller egna besvär. Att göra sig själv illa brukar vara ett sätt att försöka hantera svåra känslor. Det kan kännas som att det hjälper i stunden, men i längden kan det få dig att må sämre. Det finns andra sätt att må bättre, och det finns hjälp att få.

Vad är självskadebeteende?

Att skada sig själv, eller ha ett självskadebeteende, kan innebära att man gör illa sin kropp på något sätt, eller att man utsätter sig för något skadligt eller riskfyllt. Det brukar vara ett sätt att försöka hantera svåra känslor. Fysisk smärta kan upplevas lättare att stå ut med än känslomässig smärta.

En del kan uppleva en lättnad precis när de skadar sig. Men ångesten och de svårhanterliga känslorna brukar komma tillbaka och kan då vara ännu starkare. Med tiden blir problemen ofta större. Därför är det inte en bra lösning att skada sig själv. Det kan hindra dig från att hitta andra sätt att hantera situationen på.

Livet kan bli bättre

Det kan vara svårt att tro att livet kan bli annorlunda, när du är mitt uppe i det jobbiga. Men det kan det. Det finns andra, bättre sätt att hantera jobbiga känslor.

Det går att sluta skada sig själv. Det finns bra hjälp att få. Många som har varit i liknande situationer har tagit sig ur dem. Eftersom självskadebeteende brukar förvärras med tiden är det viktigt att du får hjälp att sluta skada dig så snart som möjligt.

Berätta för någon hur du mår

Det är bra att berätta för någon hur du mår, oavsett varför du skadar dig. Det brukar kännas skönt. Andra kanske inte har förstått hur du mår. Utåt sett kanske allt verkar bra eller som vanligt. 

Att sätta ord på tankar och känslor, kan också hjälpa dig att se situationen tydligare. Den som lyssnar kanske kan hjälpa dig att se andra perspektiv och föreslå andra alternativ. 

Att skada sig kan vara beroendeframkallande

Att skada sig själv är något man lätt kan ”fastna i”. Man börjar se det som ett alternativ och med tiden blir det svårt att sluta. Det är vanligt att tänka mer och mer på att skada sig. Ju mer man skadar sig själv, desto oftare får man impulsen att göra det igen. 

Det kan börja med att du testar att skada dig någon gång för att du har det jobbigt. Senare mår du kanske ännu sämre, och skadar dig igen. Så kan det fortsätta. Med tiden kan du känna ett allt större behov att skada dig själv. Det blir något du känner att du måste göra i vissa situationer för att känna dig lugn.

Samtidigt kan det leda till att du mår sämre och sämre. 

Självkänslan påverkas 

Självskadande hänger ofta ihop med självkänsla. När du gör dig själv illa kan det påverka din självrespekt och hur du ser på dig själv. Du känner dig kanske arg eller besviken på dig själv och kan få tankar om att du inte är värd någonting.

En del får självmordstankar. Det är också vanligt att man skäms för att man skadar sig själv, trots att man inte har gjort något fel. 

Att sluta skada sig själv

Det går att sluta skada sig själv. Att ändra ett beteende kan vara svårt, men man klarar ofta av mer än man tror.

Att skada sig själv löser ofta ett problem för stunden. Men det innebär nästan alltid att problemen blir större på lång sikt. Att skada sig brukar hindra en från att hitta andra sätt att hantera känslor och lösa problem.

Det finns nästan alltid ett syfte med att skada sig själv. Hjälper det dig att hantera svåra känslor och tankar? Får det andra att förstå hur kämpigt du har det? Det säger något om vad du behöver. Men du behöver få det på andra sätt.

Det finns många sätt att jobba för att stärka sig själv och må bättre. Här är några tips. Det viktiga är att du hittar ett sätt som passar just dig. 

Berätta för någon om hur du mår

Ofta brukar det kännas bra att berätta för någon hur man mår. Att sätta ord på dina tankar och känslor kan göra det lättare att se situationen tydligare. Den som lyssnar kanske kan hjälpa till med andra perspektiv och alternativ. 

Du kan också pröva att skriva om vad du känner. Visa det du har skrivit för någon annan om du vill. 

Vilka situationer triggar dig?

En viktig sak är att fundera på på vad som får dig att vilja skada dig själv. Tänk efter: I vilka situationer kommer lusten att skada dig? Vad känner och tänker du i de stunderna? Svaren på de frågorna kan ge dig viktig information om vad du behöver för hjälp. 

Stärk dig med bra vanor 

Du ska förändra ett beteende, något du kanske är van att göra. Det kan vara svårt i början, men blir lättare om du kan hålla dessa vanor:

  • Se till att få tillräckligt med sömn och vila.
  • Ät bra mat på regelbundna tider.
  • Rör på dig ofta, till exempel promenader eller träning.

Undvik alkohol och andra droger. Det får dig att må sämre i längden.

Genom att ta hand om dig själv gör du dig själv mindre sårbar.

Hitta andra sätt att uttrycka känslor

Du behöver hitta andra sätt att lugna och trösta dig än att skada dig själv. Det kan vara lättare att stå ut med svåra känslor om du fokuserar på något helt annat.

Istället för att skada dig: ta en dusch, gå ut och spring, se en film, ring en kompis eller gör något annat som du tror kan fungera för dig. En del tycker om att gå ut i naturen, andra mår bättre av att skriva vad de tänker och känner.

Har du starka känslor som du behöver få ut? Försök att hitta ett nytt sätt som passar just dig. Här är några förslag: skrik högt, sjung, dansa till vild musik, träna hårt, gråt eller slå på en kudde. Du kan skriva en egen lista som du tar fram när du behöver.

Gör dig av med det du skadar dig med. Det kan vara ett första försök till en lösning.

Sluta att döma dig själv

Öva på att identifiera olika känslor som du upplever. Känn efter hur det känns. Är du ledsen, arg, rädd eller något annat? Om du är ledsen, behöver du troligen få sörja och få tröst. Är du rädd, behöver du kanske få skydd eller hjälp att klara av något som känns svårt.

Känslor förstärks ofta av våra tankar. Du kanske tänker att du inte borde känna som du gör eller att det är fel på något sätt. Sådana dömande tankar hjälper dig inte. 

Öva på att stanna kvar i svåra känslor

Öva på att stanna kvar en stund i känslan, i stället för att försöka komma bort från den på en gång. Om du har ångest, kan det kännas som att den först blir starkare och starkare. Men efter ett tag ökar den inte mer. Det brukar vara samma sak med lusten att skada sig. Det här är något du behöver träna på. För varje gång du övar kan du orka hålla ut längre. 

Att klara av att stanna kvar i de svåra känslorna är något du också kan få professionell hjälp med. Kanske har du en svår livssituation som du behöver hjälp att ta dig ur. 

 

Anledningen till detta inlägg är för att jag skäms inte för att stå för att jag lider av sjukdomen tyvärr och den sjukdom jag har av psykisk ohälsa är självskadebeteende